Kiedy w lutym wiatr z zachodu bywa, plonny rok rolnikom obiecywa.